PBL – det hemmelige SESAM kodeord der får porten til den gode Science læring til at åbne sig?

Af Søren Peter Dalby Andersen

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. PBL er en meget direkte vej til at engagere børn i læreprocesser, men hvilke elementer skal et PBL-forløb indeholde og hvordan skaber man en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog? I dette indlæg vil vi løfte sløret for hvilke overvejelser SESAM gør sig i forhold til planlægning af PBL-forløb.

I opstarten af Sesam projektet oplevede vi at lærerene stillede spørgsmål som:

– Hvordan kommer vi i gang med PBL?

– Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?

– Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi  undersøge om det sker?

– Hvordan opbygges en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog.

De 8 grundelementer i PBL
Ofte kan PBL-forløb gennemføres via en iterationsproces a la den man anvender i engineering, innovation eller design. Men der er ikke altid tilfældet. Når jeg planlægger et PBL-forløb overvejer jeg altid hvilke af følgende otte grundelementer, jeg vil have med. Modellen “De 8 grundelementer” beskriver otte elementer, man kan overveje at inddrage i et PBL-forløb. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle projekter nødvendigvis skál indeholde alle otte elementer. Det vigtige er at være sig didaktisk bevidst, hvorfor et givent element enten inddrages eller udelades.

 1. Fagligt indhold. Projektet er fokuseret på at inddrage læringsmål fra de fire dimensioner: Viden, færdigheder, karakteregenskaber og metarefleksion.
 1. En udfordring, et problem eller spørgsmål. Projektet er indrammet af et meningsfuldt problem, der skal løses, eller et spørgsmål, der skal besvares på et passende niveau.
 1. Undersøgelse. Eleverne engagerer sig i en fokuseret proces med at stille spørgsmål, finde ressourcer og anvende indsamlet information konstruktivt.
 1. Autenticitet. Projektet er en virkelighedsnær udfordring eller tager udgangspunkt i bekymringer, interesser og problemer i elevernes liv.
 1. Elevmedindflydelse. Eleverne har medindflydelse på projektets indhold, herunder hvordan de arbejder og hvilke produkter de laver.
 1. Refleksion. Eleverne og lærerne reflekterer over elevernes læring, kvaliteten af elevernes arbejde og hvilke forhindringer, der er opstået samt strategier for at overvinde forhindringerne.
 1. Feedback. Eleverne giver, modtager og anvender feedback for at forbedre deres proces og produkter.
 1. Offentligt produkt. Eleverne offentliggør deres projektarbejde ved at forklare, vise og præsentere det for publikum uden for klasseværelset.

Husk ikke at presse citronen.
I forbindelse med implementering af PBL anbefaler jeg, at man ikke presser citronen i bestræbelserne på at inddrage alle otte elementer. Det er langt vigtigere, at både lærerteam og elever arbejder med et projekt, som matcher lærerteamets og elevernes udviklings- og erfaringsniveau.

Som undervisere må vi skabe rammer, der kan udvikle og bistå til den almene dannelse med nødvendig viden og nødvendige færdigheder og karakteregenskaber, så eleverne aktivt kan deltage i samfundet, i livslang uddannelse og livets mange udfordringer og glæder (se f.eks. Fadel, C., Bialik, M. og Trilling, B., 2015). Derfor er modellen fra fire-dimensional læring placeret i hjertet af modellen. Det understreger, at PBL altid har fokus på elevens alsidige udvikling. Og med ordet ’alsidige’ er det fastslået, at vi må tilgodese alle sider af elevernes personlighedsudvikling, ikke blot den intellektuelle, men også den emotionelle, den fysiske og den sociale udvikling.

Derfor fokusere modellen på at inddrage:

 • Viden: Hvad ved og forstår vi?
 • Færdigheder: Hvordan anvender vi det, vi ved?
 • Karakteregenskaber: Hvordan reagerer og opfører vi os, når vi interagerer med omverden?
 • Metalæring: Hvordan reflekterer og tilpasser vi os?

Har du interesse i PBL og vil vide mere kan du gratis downloade og anvende diverse didaktiske modeller her: www.klimazirkus.com/didaktik

Søren Peter Dalby Andersen er medstifter af læringshuset Klima Zirkus, forfatter og SESAM partner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *