Bæredygtige fødevareløsninger skal starte i folkeskolen – og med solid science- og teknologidannelse som ballast

Af Lilja Gunnarsdóttir

Science fagene skal være noget de unge vælger fordi de synes er spændende. Og kan vi få det til at handle om de unges egen fremtid så har vi et stærkt kort. Og netop bæredygtig produktion af fødevarer, er en central del af fremtidens samfund og dermed af de unges fremtid. Det kræver naturfaglig dannelse. Som en del af SESAM2020 projektet på Herstedlund skole i Albertslund, har vi kastet os ud i at vise at det kan gøres helt konkret og lav praktisk. Med vand, UV lys, Lecasten, reoler, pumper, slanger, fisk og planter har vi udviklet et cirkulært system der kan producere både fisk og mikrogrønt. Oven på det bygger vi så den nødvendige videnskabelige og digitale indsigt der skal binde det hele sammen. En indsigt og viden som vi tror på er helt afgørende for de unge i det globale vidensamfund vi alle lever i.

Fremtidens forandringsagenter skal findes i skolen
Sammen med min kollega Jakob, som er lærer og naturfagsvejledere på 9. årgang, bruger vi SESAM 2020 til at sætte fokus på bæredygtig fødevareproduktion. Det handler efter vores mening om at være selvforsynende, grøn og innovativ i sin tankegang, når man skal arbejde med bæredygtighed. Vi kan ikke blive ved med at gøre det vi hele tiden har gjort. Derfor mener vi at det er helt nede i folkeskolen at forståelsen for hvordan verden hænger sammen – og hvordan den kan forandres – skal komme. Den naturvidenskabelige tankegang om bæredygtighed er ikke kun noget man skal kunne praktisere igennem uddannelsen. Den kommer til at spille en vigtig rolle på alle arbejdspladser og uddannelser som vores unge kommer til at møde når de skal videre efter skolen.

Vi er overbeviste om at uanset om du skal være håndværker, landmand, økonom eller tage en længere videregående uddannelse – så komme vores unge til at beskæftige sig med bæredygtighed og videnskabelige science forståelse i en eller anden forstand.

Et projekt målrettet afgangsprøve
Vi har valgt at lave et projekt som kommer tæt på de unge og som de kan bruge til deres afgangsprøve i science fagene. Det gælder både i år og fremadrettet med de kommende årgange på skolen. Her kan eleverne fremvise en live model, af hvordan bærerdygtig produktion kan komme til at se ud i fremtiden. Og det kan blive i stand til at perspektivere det i forhold til det globale fødevaresystem og komme med forslag og ideer til hvordan vi kan løse knaphed på fødevarer. I vores tilgang vil vi have fokus på både hensynet til ansvarlig produktion samt bæredygtighed. Hvis eleverne skal nå her til skal de efter vores mening have muligheden for at undersøge, studere, tage prøver og dyrke fødevarer i undervisningen. Både jeg og min kollega Jakob var fra starten enige om at der skulle designes et Aquaponics-system som kunne bruges som en slags læringsstation af eleverne inden for tematikken bæredygtig og cirkulær fødevareproduktion. Ud over at arbejde med Aquaponics-systemet skal eleverne også selv komme med  bærerdygtige produkt løsninger samt  lave en rapport som de kan komme op i til eksamen.

Mad- og science dannelse går hånd i hånd
Vi håber at vores unge, som ikke engang ved hvor mad kommer fra, eller hvordan det bliver dyrket, vil være i stand til at tage fornuftige valg omkring mad, både for dem selv når de bliver voksne og selv skal handle ind men også være med til at kunne overføre deres viden om bærerdygtig produktion til deres arbejdspladser og uddannelser, som værende noget vigtigt for deres egen fremtid. Aquaponics-systemet vi har lavet, er kun en lille model af fremtiden fødevareproduktion. Eleverne som der arbejder med dette projekt lige nu, har således mulighed for at få ”Hands on” erfaring med en metode til bæredygtighed og selv ræsonnerer sig frem til om det virker via målinger, forsøg og dyrkning. Det kommer forhåbentligt til at gøre vores unge meget mere interesseret i både science fagene og i en bæredygtig fremtid.

Lilja Gunnarsdóttir er naturfagsvejleder og lærer på Herstedlund skole i Albertslund Kommune med linjefagene matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, idræt og sløjd og SESAM koordinator på skolen. Jacob Kyu Schønemann er lærer samme sted med fagene biologi, fysik, kemi og matematik. Jacob er desuden en del af skolens PLC korps (pædagogisk læringscenter)

Skolebørn. Er de ikke lidt for unge til at forstå biometri og kunstig intelligens?

af Asger Høeg

Vi kender alle sætningen: Hans kropssprog afslørede ham! De ord, der kommer ud af vores mund, kan være venlige og imødekommende. Men hvis hjernecellerne mener noget andet, kan man meget sjældent holde den mening nede: Kropssproget siger det hele! Biometri handler om kropsmålinger relateret til menneskelige karakteristika og at “oversætte” disse målinger til neutrale tal. Og netop biosignaler og smart afkodning af dem spiller en vigtig rolle i SESAM 2020. Den grønne fødevareomstilling har nemlig sendt en sværm af nye fødevarer i retning af de danske spiseborde. Godt hjulpet på vej af FN’s rapport om de 50 nye fødevarer, der skal hjælpe os med at passe på klimaet. Og hvordan er det så lige, at man kan måle forbruger accepten af disse fødevarer? Her kommer biometrien os til hjælp. Blandt mange forskellige målinger har SESAM 2020 Projektet fokus på tre af de vigtigste Biometri værktøjer: Eyetracking, facial expression recognition og EDA målinger. Læs mere i bloggen om hvordan vi bruger kunstig intelligens og biometri til uddannelsesmæssige formål.

Hvad er biometri teknologi. Og hvordan kan den bruges i studier af kræsenhed?
De fleste af os tænker på biometri som en metode til at identificere personer, der er under overvågning. Men biometri er meget mere end det. Det bruges i forskning f.eks. til at studere, hvordan vi interagerer med et computer program. Bliver vi frustrerede – eller er vi eet stort smil? Det kan hjælpe program designeren til af udvikle brugervenlige løsninger. I vores tilfælde bruger vi det til at studere, hvordan unge reagerer på nye og ukendte fødevarer. Biometri er generelt læren om målinger af biologiske og kropsrelaterede karakteristika og dertil knyttede beregninger relateret til menneskelige egenskaber. I vores tilfælde bruger vi den dansk udviklede iMotions suite, som kan registrere tre forskellige biosignaler: Eye Tracking, der registrerer testpersonens øjenbevægelser og dennes visuelle opmærksomhed. EDA-målingen, der viser, hvor godt testpersonens hud leder en elektrisk strøm samt facial expression analyse.

Tre vigtige biosignaler
Eye Tracking registrerer testpersonens øjenbevægelser og dennes visuelle opmærksomhed. EDA-målingen viser, hvor godt testpersonens hud leder en elektrisk strøm. Jo mere nervøs, en person er, jo mere sveder vedkommende, og jo bedre er personens hud til at lede strømmen. Testpersoner sveder ofte på grund af ubevidste handlinger i hjernen. EDA-målinger udgør en af ​​løgnedetektorens målinger. Ansigtsmålinger er ekstremt interessante. Vores ansigt har 24 muskler, der kan vise tusindvis af forskellige ansigtsudtryk. Mange af disse muskelbevægelser styres af vores hjerne gennem ubevidste handlinger. Ved hjælp af kunstig intelligens har forskere afdækket, hvordan forskellige følelser aktiverer de 24 muskler og dermed giver forskellige ansigtsudtryk. Disse forbindelser er programmeret i Biometric udstyret, så en måling kan kategorisere ansigtsudtrykket og fortælle, hvilke følelser der ligger bag, og hvad hjernen har “følt”, såsom følelse af frygt, vrede, lykke, overraskelse, glæde, tristhed og afsky. Det er lidt uhyggeligt, men sandheden er, at dit ansigtsudtryk ofte styres ubevidst af din hjerne. Og du kan ikke gøre noget for at undgå det: Det er hjernen, der ubevidst rammer en følelse, og så skal ansigtet handle pænt og skabe den rigtige kombination af de 24 ansigtsmuskler!

Biometri og neofobi
SESAM 2020 projektet benytter sig af Biometriske målinger for at belyse forbindelsen mellem de sensoriske aspekter af madens påvirkning på vores krop og sind. Vi mennesker er slet ikke klar over, hvor meget mad kan påvirke vores følelser! At forstå, hvordan maskinindlæring (at se tusinder af ansigtsudtryk) kan føre til en algoritme, der kan fortælle noget meningsfuldt om fremtidige ansigtsudtryk, er en vigtig læringsproces. Det er en interessant måde at lære om kunstig intelligens og lære om de fordele, det medfører. I denne uge (uge 47) vil eleverne ved Ganløse Skole arbejde med Biometri udstyr, der skal måle deres reaktion på vandmænd! Vi står over for en klimaændring, der skal begrænses så meget som muligt. En af måderne, vi kan reducere klimaændringerne på, er at spise mindre kød og måske erstatte dette proteintab ved at spise flere vandmænd. Men vi mennesker lider sandsynligvis af neofobi mod vandmænd (neofobi er frygten for alt nyt). Hvem pokker tror, ​​at en vandmand kan blive til en lækker mad? Eleverne konfronteres med vandmændene, inden disse tilberedes, og deres reaktioner måles af det Biometriske system. Derefter arbejder eleverne med vandmændene, der forarbejdes til lækre (?) chips. Eleverne spiser vandmands-chipsene. Og så konfronteres de igen med synet af vandmændene foran Biometric systemet. Har arbejdet med vandmændene reduceret de studerendes afsky for vandmændene? Jeg glæder mig til at deltage i  dette spændende eksperiment på Ganløse Skole.

Fortsættelse følger!

Asger Høeg er tidligere direktør på Eksperimentarium og fagmentor samt konsulent for SESAM projektet. SESAM 2020-projektet ledes af Bent Egberg Mikkelsen fra Københavns Universitet. Mukti Chapagain er ansvarlig for de Biometriske målinger i samarbejde med Holger Lunden og Kiara Heide fra iMotions A/S. Vivi Iversen er N/T lærer på Ganløse Skole og koordinator for Neofobia og Nye fødevarer projektet under SESAM 2020.

 

Some like it hot – The SESAM Chili-Lab uses smart biometrics to learn kids about strengths of chilies

 

By Mukti Ram Chapagain

What makes pupils learn and understand science in an effective way? What if student can participate to explore things scientifically that matter to us in our daily life? What can be better than Food as an opportunity to explore Science? And opportunity can be more burning hot than chili? Along with SESAM partner Langhøj School we set out in the Science Week 39 to develop a science case around the unique characteristics of the taste and hotness of chili and how it can be measured. We later developed the approach to also deal with taste aspects of Black and White Pepper, Vanilla, Cocoa bean (Chocolate), and Apple of different colors and tastes (Sweer and sour).

Chili and its Hotness
We already know it: Chilies come in different strengths in relation to its hotness. The hotness comes from the chemical compound Capsaicin which can be measured through the Scoville Scale. Capsaicin can cause irritation for mammals, including humans, and produces a sensation of burning in any tissue with which it comes into contact. Based on the amount of Capsaicin compound – measured on the Scoville Scale – in the chili, one can feel hotness on it. However the feeling of hotness is subjective, this means different people feel and react differently toward the same hotness.

Aim and objectives of the Lab:
he Chili-Lab is one of the learning stations for food that has been used in Young Minds food Lab (YouMiLa) that was originally developed at Aalborg University as part of the FoodscapeLab. The YouMila has been used as a tool to explore different aspects of food taste and food literacy.

We soon discovered that chili is a very good learning case. It has got a well define taste active chemical compound and it triggers a well defined sensory reaction that can be measured biometrically. The Chili lab can be used to achieve different objectives such as

 • To introduce the chemical compound in chili: Capsaicin
 • To introduce smart technologies (bio-metrics) that can be used to measure sensory reaction (Facial Expression)
 • To introduce the technique to measure “chiliness/hotness” in chili (Scoville Heat-hotness caused by Capsaicin compound)

 

Biometric sensing of chili compounds
Biometrics is the art and science of measuring “biosignals” using sophisticated digital technology. In other words, Bio-Sensors could help to understand implicit (unconscious) decisions made by  humans. We have been using Facial Expression Analysis to measure different facial expressions while testing chili. The biometric approach measures facial expression – how the facial response is changing during the progression of the tasting event and it includes mapping emotional expression  – the look and feel of fear, anger, happiness, sadness and disgust. Facial expressions and emotions are closely intertwined so emotional attachment to the product or subject can affect Facial expression.

Learning perspectives and didactic insights
We found that students can obtain important learning insights through experimenting with  different kinds of chili. For instance they can test the taste and perceive strength of different chilies with different levels of hotness expressed by their Scoville Scale value. Students can also explore the relevance of chemical compounds and their immediate effect in their body (sensory reaction, emotions, body expression and facial expression). In addtion to undertanding the traditional Scoville scale, students can also get important learning insight on the use of Bio-metrics and biosignals. We used the iMotions suite to measure and analyse facial expression and we found that this can be a good way to create awareness and curiosity about digital technology and understand how food exposure lead s to a sensory reaction in our body (face).

The simple chili experiment was divided into 3 sections: Introduction, smelling, and tasting. In the beginning a general introduction of Chili and its chemical compound (Capsaicin) and its relevance was provided. After the introduction, students were asked to look, smell, and feel three different kinds of Chilies that were with different levels of Hotness (on the Scoville Scale). After they have some kind of subjective opinions of the three different chilies, students were voluntarily chosen to test these chilies one by one. While they were testing chili, Facial Expression was captured using a standard webcam, measured by a Biometric system provided by iMotions A/S, and displayed on a screen in an easy to understand infographic way that all the students could see. The measurement and display of the bio-metric signal helps students to create interest and understand the effect of chili in the face and – in the end – interest in digital technology.

The very first task in this learning approach was to create interest and awareness. The lab and the approach have been able to develop and maintain the interest of the students (primary level in Danish school) to explore the intending topic in the food such as: Food chemicals, taste, and sensory reactions in our body, food sustainability, and healthy food. The initial interest and basic awareness of the intended food topics motivate students to conduct further exploration. The exploration does not only limit to chili but is further extended to other food products that contain diffe rent compelling chemical compound and sensory effect. For instance: What makes Black Pepper so spicy? What is responsible for the flavor of Vanilla? What makes Apple sweet and at the same time sour? And what cause bitterness of the chocolate (cocoa)?

The Chili-Lab challenge has been developed by Hannah Hoffmann, Mukti Ram Chapagain, Alan Hammershøi, RagnhildurGuðmannsdóttir and Bent Egberg Mikkelsen. Birger Larsen, AAU; Kiara Heide and Holger Lunden from iMotions have provided valuable support for the biometric methods development. The SESAM project is part EU MSCA Researchers Night program and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 955400.

Mukti Chapagain is a consultant at Young Minds Food Lab and an independent researcher.

 

PBL – det hemmelige SESAM kodeord der får porten til den gode Science læring til at åbne sig?

Af Søren Peter Dalby Andersen

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. PBL er en meget direkte vej til at engagere børn i læreprocesser, men hvilke elementer skal et PBL-forløb indeholde og hvordan skaber man en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog? I dette indlæg vil vi løfte sløret for hvilke overvejelser SESAM gør sig i forhold til planlægning af PBL-forløb.

I opstarten af Sesam projektet oplevede vi at lærerene stillede spørgsmål som:

– Hvordan kommer vi i gang med PBL?

– Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?

– Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi  undersøge om det sker?

– Hvordan opbygges en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog.

De 8 grundelementer i PBL
Ofte kan PBL-forløb gennemføres via en iterationsproces a la den man anvender i engineering, innovation eller design. Men der er ikke altid tilfældet. Når jeg planlægger et PBL-forløb overvejer jeg altid hvilke af følgende otte grundelementer, jeg vil have med. Modellen “De 8 grundelementer” beskriver otte elementer, man kan overveje at inddrage i et PBL-forløb. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle projekter nødvendigvis skál indeholde alle otte elementer. Det vigtige er at være sig didaktisk bevidst, hvorfor et givent element enten inddrages eller udelades.

 1. Fagligt indhold. Projektet er fokuseret på at inddrage læringsmål fra de fire dimensioner: Viden, færdigheder, karakteregenskaber og metarefleksion.
 1. En udfordring, et problem eller spørgsmål. Projektet er indrammet af et meningsfuldt problem, der skal løses, eller et spørgsmål, der skal besvares på et passende niveau.
 1. Undersøgelse. Eleverne engagerer sig i en fokuseret proces med at stille spørgsmål, finde ressourcer og anvende indsamlet information konstruktivt.
 1. Autenticitet. Projektet er en virkelighedsnær udfordring eller tager udgangspunkt i bekymringer, interesser og problemer i elevernes liv.
 1. Elevmedindflydelse. Eleverne har medindflydelse på projektets indhold, herunder hvordan de arbejder og hvilke produkter de laver.
 1. Refleksion. Eleverne og lærerne reflekterer over elevernes læring, kvaliteten af elevernes arbejde og hvilke forhindringer, der er opstået samt strategier for at overvinde forhindringerne.
 1. Feedback. Eleverne giver, modtager og anvender feedback for at forbedre deres proces og produkter.
 1. Offentligt produkt. Eleverne offentliggør deres projektarbejde ved at forklare, vise og præsentere det for publikum uden for klasseværelset.

Husk ikke at presse citronen.
I forbindelse med implementering af PBL anbefaler jeg, at man ikke presser citronen i bestræbelserne på at inddrage alle otte elementer. Det er langt vigtigere, at både lærerteam og elever arbejder med et projekt, som matcher lærerteamets og elevernes udviklings- og erfaringsniveau.

Som undervisere må vi skabe rammer, der kan udvikle og bistå til den almene dannelse med nødvendig viden og nødvendige færdigheder og karakteregenskaber, så eleverne aktivt kan deltage i samfundet, i livslang uddannelse og livets mange udfordringer og glæder (se f.eks. Fadel, C., Bialik, M. og Trilling, B., 2015). Derfor er modellen fra fire-dimensional læring placeret i hjertet af modellen. Det understreger, at PBL altid har fokus på elevens alsidige udvikling. Og med ordet ’alsidige’ er det fastslået, at vi må tilgodese alle sider af elevernes personlighedsudvikling, ikke blot den intellektuelle, men også den emotionelle, den fysiske og den sociale udvikling.

Derfor fokusere modellen på at inddrage:

 • Viden: Hvad ved og forstår vi?
 • Færdigheder: Hvordan anvender vi det, vi ved?
 • Karakteregenskaber: Hvordan reagerer og opfører vi os, når vi interagerer med omverden?
 • Metalæring: Hvordan reflekterer og tilpasser vi os?

Har du interesse i PBL og vil vide mere kan du gratis downloade og anvende diverse didaktiske modeller her: www.klimazirkus.com/didaktik

Søren Peter Dalby Andersen er medstifter af læringshuset Klima Zirkus, forfatter og SESAM partner.

Le Grand Bleu – le Grand Cuisine?

Marine resources are part of the urban food systems transformation. And is a great source of learning for kids.

 

By Jelena Kuzmiconoka, intern at UCPH-IGN and student at GNH-KP

Is seaweed a sustainable solution to feed the growing population? Have we overlooked the value that is hidden in a country surrounded by almost 9.000 kilomters of coastline? And what kind of potential is hidden in dehydration tehncology as a preservation technique? No doubt science and research has a role to play in providing answers. And why now start in Generation Next? As part of SESAM2020 the Langhøj school in Hvidovre has explored scientific dimensions of the marine food ressources. With 4 commited teachers and 75 smart young people. Have a read of this account from our SESAM food science week in the fall.

The SESAM project aims to create interest among young people at school – and families and citizens in general –  in how science and research can create solutions to the need for a greener and more future foodsystem.  In week 39, as a part of my internship, I, a student from University College Copenhagen, had the opportunity to take part in a project week in Langhøj school in Hvidovre. The school is one of four SESAM schools from different parts of Copenhagen that participate in the EU MSCA Researchers Night program. In the Danish case an “edible version” of the Night has been developed in which we use science to create knowledge that can be transformed into a deeper learning experience.

In my preparation my students were divided into different groups and assigned to different labs, and I was responsible for two of them: The Seaweed and The Dry foods Labs. In the Dry Foods Lab, we developed an experiental learning approach on how to use the dehydrators and what they can be used for when it comes to better utilising food resources. Students were invited to use their creativity to develop ideas on how to dehydrate the vegetables and fruits. What they were going to use it for, were up to them. Pupils decided to prepare the meals and use the dehydrated products to see if it compliments their recipe. They were also offered to measure the water content in dry products in comparison to the raw ones, but that will be something they will work on until the final event on the November 27th and 28th 2020.

In the Seaweed Lab me and the pupils developed familiarity with how widely the seaweed is used and how many types are to be found in the nature. The students also got to try different types in order to get familiar with the umami taste, and see if it can be extracted and used with other foods. They also participated in a workshop about the mussels and that was a great way of introducing students to the importance of the sea life and the environmental issues, that can be solved if the mussels and seaweed are used to feed a growing population of the world. Students saw how the mussels live, how they can be cultivated, how they filter the water, how you can prepare them and even got to eat them in the end. The final presentation of the project of this Lab will also be presented at the SESAM closing event on November 27 – 28. And it ois not reserved for kids alone. You can watch as well. Our host will be Sci-Tech journalist Anja Philip. On Saturday November 28 at 11.00 we go live and broadcast the SESAM science show. Stay tuned at the SESAM Facebook group.

Jelena Kuzmiconoka is a student at GNH, KP and intern at the SESAM 2020 project team at UCPH, Department of Geosciences and Natural Resource Management.

Thanks to Sune Agersnap, PhD at Institute for Biology – Genetics, Ecology & Evolution at Århus University and member of the Board in Havhøst. Also thanks to Anne Mette Lundsteen Ditlevsen from School of Langhøj in Hvidovre.

 

Er kunstig intelligens nøglen til smart grøn fødevareomstilling?

I Ganløse arbejder en dansk start-up sammen med skolen sammen om fremtidens nordiske højbed som en del af SESAM projektet.

Af Per Raahauge, Journalist, Ganløse

SESAM skal ikke bare øge unges interesse i Science fagene. Også den digitale dannelse står højt på agendaen. En dansk startup-virksomhed er sammen med Københavns Universitet i færd med at skabe fremtidens nordiske grøntsagsbed. Visionen er den skal kunne gøre alle selvforsynende – uden de rør en finger. Med egenproduktion af grøntsager kan CO2-udslippet reduceres mod år 2030 og dermed være med til at støtte op om FN’s Verdensmål. Og vælger man at forsyne bedet med en computerstyret robot, der klarer såning, vanding, lugning og høst – kan man slippe for en stor del af arbejdet selv. Og lige netop denne del er afhængig af biddrag fra forskningsverdenen. En robot skal nemlig have data f.eks i form billeder og sensormålinger i store mængder – data som kan bruges til at træne en maskine. Og for at kunne træne maskine skal matematikken og forskningen bringes i spil.

Ideen er skabt af direktør Flemming Adsersen, DataScienceHouse, der har udviklet Danmarks første intelligente prøvebed. Prøvebedet og de valgte grøntsager er udviklet sammen med SESAM koordinator professor Bent Egberg Mikkelsen fra Københavns Universitet. Det intelligente prøvebed har nemlig som sin første opgave fået at indgå i det europæiske folkeskoleprojekt, SESAM, hvor børn skal lære om science og bæredygtig fødevareproduktion. Højbedet kan høstes 17 gange om året fra et bed på 18 m2, som kan forsyne to voksne og to børn med alle grøntsager. Mens man ved at benytte en intelligent robotarm, endda kan få de lækreste lokale grøntsager uden at røre en finger.CO2-udslippet kan reduceres, hvis vi spiser mere grønt og mindre kød lokalt. Og når vi spiser sæsonens grøntsager og reducerer transporten af fødevarerne. I fremtiden skal vi til at vælge årstidens lokale grøntsager, der skal udgøre en større del af måltidet, hvor man eventuelt kan supplere med kød eller fisk. Det nordiske højbed er forsynet med en flytbar ”bro”, der er monteret med et ben på hver side af højbedet, så den kan flytte sig hen over bedet. Under broen er robotarmen monteret.

Forløbet begynder med, at robotarmen henter et frø i en boks og planter det, hvor Flemming Adsersen har beskrevet. På samme måde vander robotarmen, fjerner ukrudt og høster afgrøderne. Og den ”stikker en finger i jorden” for at tjekke om planten får den optimale mængde af vand og gødning. Om vinteren vil man have behov for en form for drivhus samt en form for opvarmning med solvarme fra en solfanger eller måske jordvarme samt en passende mængde LED-lys. I højbedet kan man producere alle grøntsager. Og man kan producere dem hurtigere end på friland. Når det nordiske højbed kommer i produktion, vil det kunne sælges til en pris, som svarer til prisen på 3-4 års forbrug af grøntsager i en familie på fire.

Det er de unge fra udskolingen på Ganløse Skole i Nordsjælland, som i forbindelse med SESAM har arbejdet med forskellige typer af intelligente dyrkningsmetoder, hvordan maskinlæring og matematik kan bruges i udviklingen og med energiforbruget i dyrkningsprocessen.

Is fermentation a science?

And can we teach kids about that as part of education for climate mitigation and sustainability?


By Dominika Nemeth.


Young people are key to green food systems transformation. And so are their understanding of science and digital technologies. In the SESAM programme we aim to create interest among young people at school about the role of science in society. And in this case about food science. Right now the four SESAM schools 4 in Hvidovre, Ganløse, Herstedlund and Sorø are working full speed to be ready for the final SESAM events on November 27 and November 28, 2020. And the art and science of fermentation is an important case.

As an intern, from Global Nutrition and Health program I have been assisting the school in developing the activities around science and fermentation. The idea has been to implement activities that are highly interactive and involve students in the developmental phase.

Is science needed to cut food waste?
Food waste is a raising issue worldwide and about 1.3 million tons of food is being wasted every year. (FAO, 2015) This has a huge impact on the environment, health and economics. (FAO, 2015) Therefore, this problem was one of the main focuses of my internship project for SESAM. As the recent Covid-19 pandemic approached we had limited time for implementation, but a fairly good amount of time for planning. The project planning started in late May and early June. We got in contact with the schools via Zoom and we could arrange several face-to-face meetings.

As SESAM interns we have worked closely with teachers and the school provided the place, equipment, and supervision over the workshops. In exchange, the workshops have provided knowledge and skills for the children. Teacher collaboration was crucial to our work and they were extremely helpful for the planning process. To plan the workshops, we aimed to prioritize the learning-by-doing principle based on a problem-based learning framework in order to foster learning, creativity, and digital thinking.

The activities consist of a combination of demonstrations of scientific/technical equipment that is used for collecting scientific data on behaviour and sensory responses in relation to food. Moreover, the workshops consisted of presentations, talks, brainstorming sessions, creating mind-maps and taking over the kitchen to cook up some science. Our kitchen exercises were focused on fermentation processes. For example the fermentation of cabbage for food waste prevention as a preservation method.  The students could investigate changing variables such as pH and temperature during the fermentation period and develop their own research. In general the SESAM program is founded on the idea that young peoples science and research based solutions are important and it conveys the message that we are all researchers and put special emphasis on exploring the reach of citizen science and crowdsourcing of data. However, the most important stakeholders are always the children, as environmental issues are endangering their futures and they need to learn how to deal with it at an early age.

The SESAM project is part EU MSCA Researchers Night program and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 955400.

Dominika Nemeth, Global Nutrition and Health BSc (Semester 7) Student intern for København University- project SESAM. Passionate about academic research, food, nutrition, public health and health promotion.

Hello Science, Hello Research, Hello Young People at school

Welcome to the SESAM blog – a blogspot for you that are interested in what role Science, Research & Young Peoples solutions can bring to Urban Food Systems Transformation. Here you will find blogposts in Danish and English language that will cover different aspects of the preparation, planning and execution of the SESAM2020 event that takes place on Friday and Saturday 27 – 28 of November as part of the EU MSCA Researchers Night event.

Velkommen til SESAM bloggen – et sted for dig der er interesseret i at følge med i hvad Science, Forskning og Unges løsninger kan gøre for fødevaresystemets grønne omstilling. Her vil du kunne finde blotindlæg som dækker forskellige aspekter af planlægningen, forberedelsen og gennemførelsen af SESAM2020 som finder sted fredag og lørdag den 27 – 28 november og som er en del af EU MSCA programmets Europæiske forskernat.