Bæredygtige fødevareløsninger skal starte i folkeskolen – og med solid science- og teknologidannelse som ballast

Af Lilja Gunnarsdóttir

Science fagene skal være noget de unge vælger fordi de synes er spændende. Og kan vi få det til at handle om de unges egen fremtid så har vi et stærkt kort. Og netop bæredygtig produktion af fødevarer, er en central del af fremtidens samfund og dermed af de unges fremtid. Det kræver naturfaglig dannelse. Som en del af SESAM2020 projektet på Herstedlund skole i Albertslund, har vi kastet os ud i at vise at det kan gøres helt konkret og lav praktisk. Med vand, UV lys, Lecasten, reoler, pumper, slanger, fisk og planter har vi udviklet et cirkulært system der kan producere både fisk og mikrogrønt. Oven på det bygger vi så den nødvendige videnskabelige og digitale indsigt der skal binde det hele sammen. En indsigt og viden som vi tror på er helt afgørende for de unge i det globale vidensamfund vi alle lever i.

Fremtidens forandringsagenter skal findes i skolen
Sammen med min kollega Jakob, som er lærer og naturfagsvejledere på 9. årgang, bruger vi SESAM 2020 til at sætte fokus på bæredygtig fødevareproduktion. Det handler efter vores mening om at være selvforsynende, grøn og innovativ i sin tankegang, når man skal arbejde med bæredygtighed. Vi kan ikke blive ved med at gøre det vi hele tiden har gjort. Derfor mener vi at det er helt nede i folkeskolen at forståelsen for hvordan verden hænger sammen – og hvordan den kan forandres – skal komme. Den naturvidenskabelige tankegang om bæredygtighed er ikke kun noget man skal kunne praktisere igennem uddannelsen. Den kommer til at spille en vigtig rolle på alle arbejdspladser og uddannelser som vores unge kommer til at møde når de skal videre efter skolen.

Vi er overbeviste om at uanset om du skal være håndværker, landmand, økonom eller tage en længere videregående uddannelse – så komme vores unge til at beskæftige sig med bæredygtighed og videnskabelige science forståelse i en eller anden forstand.

Et projekt målrettet afgangsprøve
Vi har valgt at lave et projekt som kommer tæt på de unge og som de kan bruge til deres afgangsprøve i science fagene. Det gælder både i år og fremadrettet med de kommende årgange på skolen. Her kan eleverne fremvise en live model, af hvordan bærerdygtig produktion kan komme til at se ud i fremtiden. Og det kan blive i stand til at perspektivere det i forhold til det globale fødevaresystem og komme med forslag og ideer til hvordan vi kan løse knaphed på fødevarer. I vores tilgang vil vi have fokus på både hensynet til ansvarlig produktion samt bæredygtighed. Hvis eleverne skal nå her til skal de efter vores mening have muligheden for at undersøge, studere, tage prøver og dyrke fødevarer i undervisningen. Både jeg og min kollega Jakob var fra starten enige om at der skulle designes et Aquaponics-system som kunne bruges som en slags læringsstation af eleverne inden for tematikken bæredygtig og cirkulær fødevareproduktion. Ud over at arbejde med Aquaponics-systemet skal eleverne også selv komme med  bærerdygtige produkt løsninger samt  lave en rapport som de kan komme op i til eksamen.

Mad- og science dannelse går hånd i hånd
Vi håber at vores unge, som ikke engang ved hvor mad kommer fra, eller hvordan det bliver dyrket, vil være i stand til at tage fornuftige valg omkring mad, både for dem selv når de bliver voksne og selv skal handle ind men også være med til at kunne overføre deres viden om bærerdygtig produktion til deres arbejdspladser og uddannelser, som værende noget vigtigt for deres egen fremtid. Aquaponics-systemet vi har lavet, er kun en lille model af fremtiden fødevareproduktion. Eleverne som der arbejder med dette projekt lige nu, har således mulighed for at få ”Hands on” erfaring med en metode til bæredygtighed og selv ræsonnerer sig frem til om det virker via målinger, forsøg og dyrkning. Det kommer forhåbentligt til at gøre vores unge meget mere interesseret i både science fagene og i en bæredygtig fremtid.

Lilja Gunnarsdóttir er naturfagsvejleder og lærer på Herstedlund skole i Albertslund Kommune med linjefagene matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, idræt og sløjd og SESAM koordinator på skolen. Jacob Kyu Schønemann er lærer samme sted med fagene biologi, fysik, kemi og matematik. Jacob er desuden en del af skolens PLC korps (pædagogisk læringscenter)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *